Aprieta papel

Items - Pag
0

SIFAP19mm

#00001160

PINTADO

Binder clip Nro. 1 (19mm) x 12 colores surtidos

$ 262.80 + IVA

1

SIFAP19mm

#00001161

NEGRO

Binder clip Nro. 1 (19mm) x 12 negro

$ 193.38 + IVA

2

SIFAP25mm

#00001163

NEGRO

Binder clip Nro. 2 (25 mm) x 12 negro

$ 302.65 + IVA

3

SIFAP32mm

#00001164

PINTADO

Binder clip Nro. 3 (32mm) x 12 colores surtidos

$ 538.32 + IVA

4

SIFAP32mm

#00001165

NEGRO

Binder clip Nro. 3 (32mm) x 12 negro

$ 412.38 + IVA

5

SIFAP51mm

#00001167

NEGRO

Binder clip Nro. 5 (51mm) x 12 negro

$ 1026.48 + IVA

6

SIFAP41mm

#00003657

PINTADO

Binder clip Nro. 4 (41mm) x 12 colores surtidos

$ 915.48 + IVA

7

SIFAP41mm

#00003658

NEGRO

Binder clip Nro. 4 (41mm) x 12 negro

$ 684.87 + IVA

8

GENERICO37mm

#00001112

PLATEADO

Aprieta papel niquelado Nº 40

$ 117.31 + IVA

9

GENERICO75mm

#00001114

PLATEADO

Aprieta papel niquelado Nº 75

$ 188.93 + IVA

10

GENERICO51mm

#00001116

PLATEADO

Aprieta papel niquelado Nº 50

$ 138.80 + IVA

11

GENERICO100mm

#00003969

PLATEADO

Aprieta papel niquelado Nº 100

$ 286.56 + IVA

https://www.planetoffice.com.ar/bnrServer/bannerSupplierX.php?secid=8&sessid=5ab6n3uls3b98h61phhi1rnmc7&targetDomain=https://www.planetoffice.com.ar/&jquery=1&claves=productLane:00000005,productCategory:00000019,productType:00000046, 8
https://www.planetoffice.com.ar/bnrServer/bannerSupplierX.php?secid=9&sessid=5ab6n3uls3b98h61phhi1rnmc7&targetDomain=https://www.planetoffice.com.ar/&jquery=1&claves=productLane:00000005,productCategory:00000019,productType:00000046,
        768