Broches para abrochadoras

Items - Pag
0

MIT10

#00001187

CROMADO

Broche Mit Nro.10 x 1000

$ 30.89 + IVA

1

MIT21/6

#00001188

CROMADO

Broche Mit Nro.21/6 x 1000

$ 38.38 + IVA

2

MIT21/6

#00001189

CROMADO

Broche Mit Nro.21/6 x 5000

$ 182.84 + IVA

3

MIT24/6

#00001190

CROMADO

Broche Mit Nro.24/6 x 1000

$ 49.13 + IVA

4

MIT24/6

#00001191

CROMADO

Broche Mit Nro.24/6 x 5000

$ 233.98 + IVA

5

MIT50

#00001192

CROMADO

Broche Mit Nro.50 x 1000

$ 35.07 + IVA

6

MIT50

#00001193

CROMADO

Broche Mit Nro.50 x 5000

$ 166.73 + IVA

7

MIT64

#00001194

CROMADO

Broche Mit Nro.64 x 1000

$ 32.67 + IVA

8

MIT64

#00001195

CROMADO

Broche Mit Nro.64 x 5000

$ 154.96 + IVA

9

MIT21/8

#00002467

CROMADO

Broche Mit Nro.21/8 x 5000

$ 207.22 + IVA

10

MIT24/8

#00002468

CROMADO

Broche Mit Nro.24/8 x 5000

$ 268.98 + IVA

11

MIT23/10

#00002469

CROMADO

Broche Mit Nro.23/10 x 1000

$ 234.45 + IVA

12

MIT23/15

#00002470

CROMADO

Broche Mit Nro.23/15 x 1000

$ 298.58 + IVA

13

KANGARO10

#00002533

CROMADO

Broche Kangaro Nro. 10 x 1000

$ 37.97 + IVA

14

KANGARO24/6

#00002534

CROMADO

Broche Kangaro Nro. 24/6 x 1000

$ 68.43 + IVA

15

KANGARO64

#00002535

CROMADO

Broche Kangaro Nro.65 (64) x 1000

$ 31.97 + IVA

16

KANGARO26/6

#00002601

CROMADO

Broche Kangaro Nro.26/6 x 1000

$ 53.97 + IVA

17

MIT23/6

#00002661

CROMADO

Broche Mit Nro.23/6 x 1000

$ 214.95 + IVA

18

MIT23/13

#00002668

CROMADO

Broche Mit Nro.23/13 x 1000

$ 254.85 + IVA

19

KANGARO23/6

#00003129

CROMADO

Broche Kangaro Nro. 23/6 x 1000

$ 141.94 + IVA

20

KANGARO23/15

#00003249

CROMADO

Broche Kangaro Nro.23/15 x 1000

$ 285.86 + IVA

21

MIT23/8

#00003588

CROMADO

Broche Mit Nro.23/8 x 1000

$ 226.47 + IVA

22

KANGARO23/24

#00004020

CROMADO

Broche Kangaro Nro.23/24 x 1000

$ 543.74 + IVA

23

KANGARO23/13

#00004027

CROMADO

Broche Kangaro Nro.23/13 x 1000

$ 261.86 + IVA

24

MIT23/17

#00004477

CROMADO

Broche Mit Nro.23/17 x 1000

$ 327.36 + IVA

25

MIT23/20

#00004478

CROMADO

Broche Mit Nro.23/20 x 1000

$ 393.62 + IVA

26

MIT23/24

#00004479

CROMADO

Broche Mit Nro.23/24 x 1000

$ 412.25 + IVA

https://www.planetoffice.com.ar/bnrServer/bannerSupplierX.php?secid=8&sessid=2b086j8keg5hr2lgapa9g5p207&targetDomain=https://www.planetoffice.com.ar/&jquery=1&claves=productLane:00000005,productCategory:00000019,productType:00000088, 8
https://www.planetoffice.com.ar/bnrServer/bannerSupplierX.php?secid=9&sessid=2b086j8keg5hr2lgapa9g5p207&targetDomain=https://www.planetoffice.com.ar/&jquery=1&claves=productLane:00000005,productCategory:00000019,productType:00000088,
        768